Материали 1-10 от 27

Единен европейски пазар след договора от Маастрихт 36 стр.

Единен европейски пазар след договора от Маастрихт

Пазарът, който предлага ЕС може да се разглежда като едно много важно постижение за интеграционния процес в Европа. Единният европейски пазар (ЕЕП) е регулиран и организиран пазар, който дава предимства на страните-членки на Европейския съюз...
aronn
0 0
Перспективите за присъединяване на България към Еврозоната -предимства и рискове 11 стр.

Перспективите за присъединяване на България към Еврозоната -предимства и рискове

Европейският съюз е политически и икономически съюз между 28 европейски държави, като притежава специфична организационна структура, състав и принципи на функциониране и методи за взимане на решение...
messi
0 1
Развитие на политиката на сближаване кохезионната политика на ЕС в периодите 1994-1999 2000-2006 и 2007-2013 18 стр.

Развитие на политиката на сближаване (кохезионната политика) на ЕС в периодите 1994-1999; 2000-2006 и 2007-2013

Да се направи сравнение между програмните периоди "Консолидация и удвояване на усилията" (1994-1999), "Да превърнем разширяването на ЕС в успех" (2000 -2006) и "Растеж и заетост" (2007 -2013)...
silviQ
0 0
Структурните фондове на Европейския съюз и регионалното развитие на България 12 стр.

Структурните фондове на Европейския съюз и регионалното развитие на България

В настоящия курсов проект ще се изведат основните средства и звена, чрез които се провежда регионалната политика в пределите на България. Заедно с тях ще се отбележат и основните предимства и недостатъци на страната, както и нейните възможности и...
rusev02
0 0
Възникване и развитие на кризисните процеси в Европейския паричен съюз 89 стр.

Възникване и развитие на кризисните процеси в Европейския паричен съюз

Еврозоната е част от стратегическия проект на Европейския съюз за реализиране на последната икономическа форма на европейската интеграция, известен като Икономически и валутен съюз....
dannyboy
0 0
Влиянието на инфлацията върху страните от Източна Европа през 90-те години 15 стр.

Влиянието на инфлацията върху страните от Източна Европа през 90-те години

От своето създаване с Римския договор (1957 г.) до началото на XXI в. (2004 г.) ЕС се е разширявал четири пъти: през 1973 г. (Дания, Ирландия и Великобритания); през 1981 г. (Гърция); през 1986 г. (Португалия и Испания) и през 1995 г...
dannyboy
0 0
Бюджет за осъществяване на политиката на сближаване в България в сектор quotОколна средаquot за периода 2007-2013 г 15 стр.

Бюджет за осъществяване на политиката на сближаване в България в сектор "Околна среда" за периода 2007-2013 г.

В рамките на Европейския съюз всяка страна-членка разработва свои Национален план за развитие, който представя формулираната дългосрочна публична инвестиционна програма на страната, която обединява инвестиции във физически активи и човешки капитал...
rusev02
0 0