Материали 1-10 от 1

Предизвикателствата пред еврозоната в условията на европейската дългова криза 28 стр.

Предизвикателствата пред еврозоната в условията на европейската дългова криза

Представяне на еврозоната. Възникване и описание на европейската дългова криза. Варианти за излизане от кризата. Основни изводи и решения...
cblock
0 1