Материали 31-40 от 68

Приобщаване на България към Общата търговска политика на ЕС 22 стр.

Приобщаване на България към Общата търговска политика на ЕС

В преговорите по Глава 26 “Външни отношения” между България и ЕС се засягат въпросите на общата търговска политика и също така и някои нетърговски аспекти....
ivan40
0 0
Анализ на условията за осъществяване на външнотърговски сделки в България след присъединяването й към ЕС 10 стр.

Анализ на условията за осъществяване на външнотърговски сделки в България след присъединяването й към ЕС

Икономическите аспекти на външнотърговските сделки се изразяват във възникването и осъществяването на икономически отношение между субекти с различна национална принадлежност с цел постигането на икономическа изгода....
rusev02
0 0
Основните финансови инструменти за предприсъединителна помощ на ЕС за страните кандидатки са програмите ФАР ИСПА и САПАРД 15 стр.

Основните финансови инструменти за предприсъединителна помощ на ЕС за страните – кандидатки са програмите ФАР, ИСПА и САПАРД

Програмата ФАР е първият финансов инструмент, който финансира дейности в страните в преход още преди да са се предприели реални стъпки за тяхното присъединяване към ЕС. Името на Програма ФАР произлиза от нейния акроним на френски (PHARE)...
gecata_maina
0 0
Политики на Европейския съюз Обща политика в областта на външните отношения и сигурността 21 стр.

Политики на Европейския съюз. Обща политика в областта на външните отношения и сигурността

Общата външна политика и политика за сигурност (ОВППС) на Европейския съюз представлява система за сътрудничество между страните-членки по въпросите на международната политика...
dannyboy
0 0
Оценка на риска на критичната инфраструктура по отношение на тероризма 10 стр.

Оценка на риска на критичната инфраструктура по отношение на тероризма

През юни 2004 г. Европейският съвет предприема действия по изготвяне на цялостна стратегия за защита на критичните инфраструктури в Европейския съюз...
ndoe
0 1
Единен вътрешен пазар на ЕС 11 стр.

Единен вътрешен пазар на ЕС

Основна характеристика и един от стълбовете на ЕС е неговият единен вътрешен пазар. По своята същност той представлява единен пазар, при който е законово установено и регламентирано свободното движение на хора, стоки, услуги и капитали...
lubega
0 0
Специфика на управлението и финансирането на публични проекти по оперативна програма quotАдминистративен капацитетquot 10 стр.

Специфика на управлението и финансирането на публични проекти по оперативна програма "Административен капацитет"

Когато става член на Европейския съюз, България се изправя пред много трудности и различни въпроси, които предстои да разреши в процеса на интеграцията си...
gecata_maina
0 0