Материали 1-10 от 13

Проект за изграждане на еко хотел quotДивнаquot в гр Девин 15 стр.

Проект за изграждане на еко хотел "Дивна" в гр. Девин

Целта на настоящата разработка се състои в представянето на проект за изграждане на еко хотел "Дивна" в гр. Девин. Замисълът е утвърден на база проведено предварително проучване на местността...
ndoe
0 0
Разработване на нов продукт за специализиран туризъм - лечебен и СПА туризъм 11 стр.

Разработване на нов продукт за специализиран туризъм - лечебен и СПА туризъм

В настоящата разработка ще трябва да разработим нов продукт за този специализиран туризъм. Продуктът може да бъде внедрен в белнео и Спа хотели, както и в уелнес хотели...
daniche90
0 0
Оценка на качеството на хотел quotРилаquot 18 стр.

Оценка на качеството на хотел "Рила"

Четиризвездният хотел "Рила" е най-внушителният в Боровец. Построен през 1986 г. от френската фирма "Les Arcs", той е един от най-големите скиорски хотели на Балканския полуостров...
gecata_maina
0 0
Отчетност на екологичните разходи в еко хотел 13 стр.

Отчетност на екологичните разходи в еко хотел

Нашата околна среда е най-ценният актив, който ще бъде предаден на следващото поколение. Светът се ориентира към опазването на природата, затова все повече актуални стават еко хотелите...
rusev02
0 0
Анализ и оценка на човешките ресурси в туристическия сектор по примера на хотел Хилтън София 94 стр.

Анализ и оценка на човешките ресурси в туристическия сектор по примера на хотел Хилтън София

Цeлтa e нa бaзaтa нa рeaлeн примeр зa упрaвлeниe нa трудoвитe рeсурси в хoтeл "Хилтън" – Сoфия дa сe рaзглeдaт и oпрeдeлят съврeмeннитe aспeкти нa упрaвлeниeтo нa трудoвитe рeсурси във фирмaтa, труднoститe и прeдизвикaтeлствaтa прe
aronn
0 0
Въведение за икономистите 34 стр.

Въведение за икономистите

Пенсионната система, нейната ефективност, резултатите от нейното прилагане, както и реформите, които се предприемат са били и все още са актуални проблеми на нашето общество...
dannyboy
1 0
Бизнеспланиране 6 стр.

Бизнеспланиране

Преуспелите съвременни фирми се ръководят от пазарна ориентация и стратегическо планиране. Стратегическият план на фирмата обаче е само начало на планирането. Той служи като ориентир за изготвянето на допълнителни планове при осъществяване на главните...
nerven
1 0
Производствена програма 11 стр.

Производствена програма

Производствената програма показва вида, количеството и стойността на продуктите, които ще се произвеждат през определен период от време. Тя е основен раздел и заема основно място в бизнесплана. Това значение на производствената програма се обяснява с ...
nerven
5 0
Франчайзинг 6 стр.

Франчайзинг

Франчайзингът е вертикално-кооперативна организационна система на юридически самостоятелни фирми, осъществяващи продажба на стоки и услуги на базата на договор, или казано по друг начин - дистрибутиране на продукти или услуги...
ivan40
1 1