Материали 1-10 от 31

Управление на човешките ресурси 129 стр.

Управление на човешките ресурси

Систематизирането на информацията, събрана при анализа на работата и детайлизирането на съставните й елементи са основа за съставяне на описание на длъжността...
Simonsita
6 1
Характеристика и съвременни тенденции на специализираните видове туризъм 124 стр.

Характеристика и съвременни тенденции на специализираните видове туризъм

България е и продължава да бъде страна, в която тръпката и приключението са живи, в която все още можеш да посетиш места, в които кракът на турист не е стъпвал, природата е съхранена и непокътната...
lubega
12 1
Лекции по икономика на хотела и ресторанта 112 стр.

Лекции по икономика на хотела и ресторанта

Потенциалните възможности на туризма за реализиране на значими икономически и социални ефекти, за подпомагане на икономическия растеж и създаване на нови работни места го прави все по предпочитана и привлекателна сфера...
dannyboy
9 1
Анализ и оценка на човешките ресурси в туристическия сектор по примера на хотел Хилтън София 94 стр.

Анализ и оценка на човешките ресурси в туристическия сектор по примера на хотел Хилтън София

Цeлтa e нa бaзaтa нa рeaлeн примeр зa упрaвлeниe нa трудoвитe рeсурси в хoтeл "Хилтън" – Сoфия дa сe рaзглeдaт и oпрeдeлят съврeмeннитe aспeкти нa упрaвлeниeтo нa трудoвитe рeсурси във фирмaтa, труднoститe и прeдизвикaтeлствaтa прe
aronn
0 0
Анализ и оценка на импортната дейност на фирма 62 стр.

Анализ и оценка на импортната дейност на фирма

В най- широк смисъл, вносните операции могат да се дефинират като комбинации от самостоятелно сключвана и реализирана външно - търговска сделка за продажба на чужди ресурси с участието на контрагенти от повече от две страни с цел да се постигне...
ivan40
4 0
Производствен процес и неговата организация 48 стр.

Производствен процес и неговата организация

Днес фирмите в България са изправени пред множество трудности и предизвикателства. От една страна е продължилата години депресия на прехода, а от друга страна действителността на усилващата се конкуренция в условията на глобализация на световното...
lubega
4 1