Материали 1-10 от 31

Бизнес план на нощен клуб 22 стр.

Бизнес план на нощен клуб

Представяне на идеята. Нощният клуб ще предлага танци и забавления. Нашата цел е да предлагаме обслужване, което да осигури конкурентно предимство пред останалите нощни клубове. Атмосферата ще бъде стилна и модерна. Менюто ще включва разнообразни...
ivan40
16 2
Управление на човешките ресурси 129 стр.

Управление на човешките ресурси

Систематизирането на информацията, събрана при анализа на работата и детайлизирането на съставните й елементи са основа за съставяне на описание на длъжността...
Simonsita
6 1
Управление на трудовото постижение в БДЖ 22 стр.

Управление на трудовото постижение в БДЖ

Общи сведения за БДЖ. Характеристика на системата за управление на персонала. Анализ на състоянието относно стратегическото управление на човешките ресурси, фирмената култура и управлението на промените....
admin
15 1
Франчайзинг 6 стр.

Франчайзинг

Франчайзингът е вертикално-кооперативна организационна система на юридически самостоятелни фирми, осъществяващи продажба на стоки и услуги на базата на договор, или казано по друг начин - дистрибутиране на продукти или услуги...
ivan40
1 1
Характеристика и съвременни тенденции на специализираните видове туризъм 124 стр.

Характеристика и съвременни тенденции на специализираните видове туризъм

България е и продължава да бъде страна, в която тръпката и приключението са живи, в която все още можеш да посетиш места, в които кракът на турист не е стъпвал, природата е съхранена и непокътната...
lubega
12 1
Производствен процес и неговата организация 48 стр.

Производствен процес и неговата организация

Днес фирмите в България са изправени пред множество трудности и предизвикателства. От една страна е продължилата години депресия на прехода, а от друга страна действителността на усилващата се конкуренция в условията на глобализация на световното...
lubega
4 1
Лекции по икономика на хотела и ресторанта 112 стр.

Лекции по икономика на хотела и ресторанта

Потенциалните възможности на туризма за реализиране на значими икономически и социални ефекти, за подпомагане на икономическия растеж и създаване на нови работни места го прави все по предпочитана и привлекателна сфера...
dannyboy
9 1