Материали 41-50 от 50

Произход възникване същност и характерни черти на местното самоуправление 15 стр.

Произход (възникване), същност и характерни черти на местното самоуправление

Местното самоуправление в българия има хилядолетна история, то е съществувало в една или друга форма дори и когато националната държава не е присъствала на политическата карта...
admin
6 1
Тема за държавен изпит - маркетинг 1 стр.

Тема за държавен изпит - маркетинг

Като маркетинг термин пазара има две основни значения:място, на което се осъществява обмен на идеи, стоки и услуги срещу пари или други идеи, стоки, услуги. В този смисъл се използват понятията селскостопански пазар, финансов пазар, застрахователен...
admin
2 1
Модернизация на митническата дейност в процеса на присъединяване на България към Европейския съюз 117 стр.

Модернизация на митническата дейност в процеса на присъединяване на България към Европейския съюз

Около 70% от българското митническо законодателство вече е хармонизирано с правото на общността. Законът за митниците и правилникът за неговото прилагане създадоха подробна и ясна регламентация на цялата митническа дейност...
Simonsita
0 1
МВФ Световната банка СТО 3 стр.

МВФ, Световната банка, СТО

В света има над 26 000 неправителствени организации и 1/3 от тях са в екологичната област. Неправителствените организации в България са около 130. Една голяма част от тях са представителства на международни организации...
legolas
3 0