Материали 31-40 от 50

Оперативно - издирвателна дейност за предотвратяване на икономическата престъпност 28 стр.

Оперативно - издирвателна дейност за предотвратяване на икономическата престъпност

Тази учебна дисциплина е обществена, научна дисциплина. Тя се изгражда и развива върху основите и съвременните постижения на обществените и правните науки, без които не би могла да съществува като наказателното право, наказателния процес...
loli
66 3
Анализ на корпоративните печалби 9 стр.

Анализ на корпоративните печалби

Проследяване на текущото развитие на продажбите,Разработване и предоставяне на информация на мениджмънта по основните показатели на продажбите,с цел коректна диагноза на маркетинговата и продажбената дейност...
mOn
3 0
Стратегия Европа 2020 - външноикономическа политика 13 стр.

Стратегия Европа 2020 - външноикономическа политика

"Европа 2020" е 10-годишна стратегия, предложена от европейската комисия на 3 март 2010 г. Представлява план за съживяване на икономиката на Европейския съюз ."Европа 2020" е многостранна стратегия за устойчив растеж и работни места за
admin
23 4
Проблеми на транспортната инфраструктура в община Варна 13 стр.

Проблеми на транспортната инфраструктура в община Варна

Не желая да живея със широко затворени очи или да си заравям главата в пясъка, като игнорирам проблемите на Общината, като се надявам, че някой друг ще ги реши. Всъщност, няма кой да ги реши, ако не поставим проблемите си на дневен ред...
admin
11 2
Видове на туризма в България и значението им за икономиката на страната 9 стр.

Видове на туризма в България и значението им за икономиката на страната

Терминът “туризъм” произлиза от френската дума “тур” – обиколка. Под това понятие разбираме пътуване на индивид или група хора, свързано с временно напускане на место живеенето и посещение на близки и далечни места с цел почивка, развлечение...
admin
1 1