Материали 21-30 от 50

Анализ на корпоративните печалби 9 стр.

Анализ на корпоративните печалби

Проследяване на текущото развитие на продажбите,Разработване и предоставяне на информация на мениджмънта по основните показатели на продажбите,с цел коректна диагноза на маркетинговата и продажбената дейност...
mOn
3 0
Мотивацията 11 стр.

Мотивацията

Под мотивация на човека се разбира съвкупност от движещи сили, които го подтикват към извършване на определени целенасочени действия, задават границите на дейността му и чрез това се постига една насоченост към постигане на определени цели...
nerven
1 0