Материали 1-10 от 227

Същност на конкуренцията 148 стр.

Същност на конкуренцията

В буквален превод терминът конкуренция има латински произход и означава бягам към целта. В ежедневната лексика той се разглежда като съперничество, съревнование и надпреварване между хората за постигане на определена цел...
loli
49 3
Митата като ресурс в приходната част на бюджета на ЕС Проблеми и перспективи 100 стр.

Митата като ресурс в приходната част на бюджета на ЕС. Проблеми и перспективи

За Европейският съюз бюджетът е важен лост за осъществяване на съществуващите политически цели, за извършване на промяна и за постигане на максимално добри дългосрочни резултати от дейността на Общността...
the_magicer
0 0
Дефиниране и прилагане на съвкупност от критерии за определяне на икономическата ефективност на информационна система 99 стр.

Дефиниране и прилагане на съвкупност от критерии за определяне на икономическата ефективност на информационна система

Цел на дипломната работа: Целта на дипломната работа е да се определят система от показатели, характеризиращи икономическата ефективност от функционирането на информационни системи в стопанските организации....
nerven
0 0
Основни проблеми които се решават с помощта на комуникационната политика в една от най-големите фармацевтични компании на българския пазар 97 стр.

Основни проблеми, които се решават с помощта на комуникационната политика в една от най-големите фармацевтични компании на българския пазар

Днес въвеждането на GMP е задължително условие за запазването на позициите и утвърждаването на българските лекарства както на вътрешния, така и на външните пазари...
lubega
0 0
Анализ на специфичните особености при подбора на софтуерни специалисти на примера на подбора и назначаването на персонал в quotТелерик Българияquot АД 95 стр.

Анализ на специфичните особености при подбора на софтуерни специалисти (на примера на подбора и назначаването на персонал в "Телерик България" АД)

Целта на тази магистърска теза е да се изследват етапите и да се анализират специфичните особености при цялостната процедура по подбор и назначаване на софтуерни специалисти в една действително съществуваща организация...
aronn
0 0