Материали 51-60 от 227

Заетост и безработица 13 стр.

Заетост и безработица

Проблемът за заетостта и безработицата е от особена важност за страните, поели по пътя на реформите от планово стопанство към пазарна икономика, защото от неговото решаване зависи социалната цена, която плаща обществото при реформата...
ivan40
5 0
Конкурентоспособни ли са българските фирми на международните пазари 9 стр.

Конкурентоспособни ли са българските фирми на международните пазари?

Конкурентоспособността е фундаментален комплексен показател. Тя е концентриран израз на икономическото здраве на всяка страна, като обобщава ефикасността от функционирането на нейните икономически, социални, финансови, институционални и други...
dannyboy
2 0
Основен и оборотен капитал на кооперацията икономическа характеристика 32 стр.

Основен и оборотен капитал на кооперацията – икономическа характеристика

Организирането и извършването на всяка дейност – стопанска и финансова, от кооперацията изисквата наличието на определени условия. Те са свързани с придобиването и използването на различни материлно-веществени обекти, парични средства и определено...
ivan40
1 0
Здравеопазване и социални права във Франция 28 стр.

Здравеопазване и социални права във Франция

Системата на здравеопазването във Франция е твърде усложнена. Частният и общественият сектор участват както в организирането на медицинската помощ, така и във финансирането и. Осигурява се широк спектър от услуги за осигурените лица, които свободно...
ndoe
1 0