Материали 41-50 от 227

УТВЪРЖДАВАНЕ НА ПАЗАРНАТА ИКОНОМИКА В БЪЛГАРИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПРЕХОД 18 стр.

УТВЪРЖДАВАНЕ НА ПАЗАРНАТА ИКОНОМИКА В БЪЛГАРИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПРЕХОД

Пазарната икономика е икономическа постройка, при която повечето от разпределението на ресурсите става чрез взаимодействието между продавачи и купувачи на стоки и услуги.
messi
0 0
УСТОЙЧИВО УПРАВЛЕНИЕ НА БИЗНЕС ОРГАНИЗАЦИИТЕ 33 стр.

УСТОЙЧИВО УПРАВЛЕНИЕ НА БИЗНЕС ОРГАНИЗАЦИИТЕ

Параметрите на дейност на Учебен център Teacher се простират в сферата на образованието с насоченост квалифицирана подготовка на кандидат-гимназисти, зрелостници и кандидат-студенти.
messi
1 0
Индекси на субективните мнения и настроения на бизнеса и домакинството за икономическата конюнктура 4 стр.

Индекси на субективните мнения и настроения на бизнеса и домакинството за икономическата конюнктура

Анализът е посветен на отговора на въпроса : Кои от трите месечни статистически публикации (Monthly Bulletin of Statistic/UN , Main Economic Indicators /OECD , Financial Statistics/IMF ) съдържат данни за индексите на субективните мнения и настроения на б
rosi_too
1 0
Сравнение между динамиката на БВП и ПП на Германия и Австрия в периодите 2004-2008 и 2009-2013година 8 стр.

Сравнение между динамиката на БВП и ПП на Германия и Австрия в периодите 2004-2008 и 2009-2013година

В разработката чрез статистически данни и линейни графики е представено сравнение между динамиката на БВП и ПП на Германия и Австрия .
rosi_too
0 1
Структуриране на данните за производството износа и вноса на памук в статистически публикации на международните икономически организации 11 стр.

Структуриране на данните за производството, износа и вноса на памук в статистически публикации на международните икономически организации

разработката представя връзката между ISIC, от една страна, и продуктовата класификация SITC, от друга страна,както и данните за производството, износа и вноса на памук в тях.
rosi_too
1 0