Материали 21-30 от 227

Дефиниране и прилагане на съвкупност от критерии за определяне на икономическата ефективност на информационна система 99 стр.

Дефиниране и прилагане на съвкупност от критерии за определяне на икономическата ефективност на информационна система

Цел на дипломната работа: Целта на дипломната работа е да се определят система от показатели, характеризиращи икономическата ефективност от функционирането на информационни системи в стопанските организации....
nerven
0 0
Корпоративна социална отговорност на компания 94 стр.

Корпоративна социална отговорност на компания

Корпоративната социална отговорност (КСО) набира скорост като понятие и практика в цял свят. В някои отношения, обаче тя не е нищо ново. Добрият бизнес винаги има здрав корен в общността, в която работи, и е отговорен пред нея....
the_magicer
0 1
Млекодобивен отрасъл в България - секторен анализ 37 стр.

Млекодобивен отрасъл в България - секторен анализ

След присъединяването на България към Европейския съюз българското земеделие и в частност млечният сектор бяха поставени при нови условия и пред перспективата за интеграция към огромните европейски пазари...
gecata_maina
0 0
Присъединяването на Р България към Европейския съюз в областта на социалната политика и заетостта 90 стр.

Присъединяването на Р. България към Европейския съюз в областта на социалната политика и заетостта

Целта на настоящата разработка е да представи развитието на социалната политика и политика по заетостта на Европейски съюз (ЕС), както и на провежданата от България политика...
cblock
0 0
Основни проблеми които се решават с помощта на комуникационната политика в една от най-големите фармацевтични компании на българския пазар 97 стр.

Основни проблеми, които се решават с помощта на комуникационната политика в една от най-големите фармацевтични компании на българския пазар

Днес въвеждането на GMP е задължително условие за запазването на позициите и утвърждаването на българските лекарства както на вътрешния, така и на външните пазари...
lubega
0 0
Отражение на глобалната финансово-икономическа криза върху българската икономика през погледа на неокейнсианската теория 12 стр.

Отражение на глобалната финансово-икономическа криза върху българската икономика през погледа на неокейнсианската теория

Поучени от настоящата криза, почти всички развити страни възприемат модерната кейнсианска теория и практика. България се очертава като един от малкото самотници с либералната си политика...
ndoe
0 0
Модели за счетоводно отразяване на материалните запаси в бюджетните предприятия 63 стр.

Модели за счетоводно отразяване на материалните запаси в бюджетните предприятия

Анализ – теоретичен и практически на ролята на счетоводната отчетност и моделите за счетоводна отчетност за отразяване на материалните запаси в бюджетните предприятия (на примера на Община Севлиево)....
aronn
0 0