Материали 11-20 от 17

Патентно право 21 стр.

Патентно право

Това е правото на интелектуална собственост. Тя се извършва пред патентно ведомство; патентното ведомство на Република България е държавен орган за правна закрила на обекти на индустриална собственост...
aronn
10 2
Пищови по право на интелектуалната собственост 11 стр.

Пищови по право на интелектуалната собственост

Пищовите са предназначение за избирателна дисциплина и представят най-важните аспекти от правото на интелектуална собственст, като са разработени изцяло по конспекта за ЮЗУ...
gecata_maina
10 2
Интелектуална собственост 21 стр.

Интелектуална собственост

В широк международен аспект интелектуалната собственост се разглежда като обхващаща индустриалната собственост, авторското право и сродните му права. Неин обект са продуктите на човешкия интелект...
ivan40
10 3