Материали 1-10 от 14

Йозеф Бойс Концептуално изкуство есе 4 стр.

Йозеф Бойс Концептуално изкуство есе

Бойс цели събуждане на човешката сетивност и съзнателност с помощта на първичните мате- риали,общуването с които (включително символно и подсъзнателно),ще „събуди” и открие „значе- ния” пред човешката чувственост,душа и разум,ще подсеща,учи и буди по пр
cavalec
0 0
Изобразително изкуство 21 стр.

Изобразително изкуство

Изобразителното изкуство е аспект, който определя културата, като обществено и природно явление. Ролята на изобразителното изкустова в начолното изкуство, и не само, е много важна. Изобразителното изкуство улеснява, показва...
daniche90
9 0
Изкуството на етруските 5 стр.

Изкуството на етруските

Според Херодот етрусите се заселили в района между Флоренция и Рим, наречен Расена от етруските, Етрурия от римляните, а сега познат като Тоскана. Етруските имали силни културни връзки както с Мала Азия, така и с Древния близък изток...
mOn
6 0
Естетико-художествено развитие в условията на детската градина и началното училище 2 стр.

Естетико-художествено развитие в условията на детската градина и началното училище

Проблемите, свързани с детската градина и училището не са малко. През тях минават всички деца от предучилищна възраст. Детската градина и училището са степени от цялостния процес по формиране на новата личност....
gecata_maina
33 0
Никола Петров и импресионизма 4 стр.

Никола Петров и импресионизма

В историята на българското изобразително изкуство периода от началото на XX век до 30-те гоидини (1930) е време на сложни, многопластови и изключително интензивни процеси, в които се преплитат преосмисляне и утвърждаване в различни форми...
messi
25 0