Материали 1-10 от 8

Опорно-двигателен апарат мускули 29 стр.

Опорно-двигателен апарат, мускули

Двигателният апарат на човека е съставен от пасивна част – костен скелет с подвижни свързвания, и активна част – скелетни мускули. Той дава опората на тялото и осъществява една от основните жизнени функции – движението
messi
20 1
Висша нервна дейност Речфизиологични механизми Сън Механизми на съня Възрастови особености на нервно-психичното развитие 9 стр.

Висша нервна дейност. Речфизиологични механизми. Сън. Механизми на съня. Възрастови особености на нервно-психичното развитие

Животинските организми се намират в постоянно взаимодействие с непрекъснато променящата се външна среда. Приспособяването към тези промени, запазването на структурната и функционалната цялост на организмите се осъществява главно от нервната система.....
admin
16 1