Материали 1-10 от 11

Добри практики за интегрирани грижи 11 стр.

Добри практики за интегрирани грижи

Застаряването на населението и увеличената продължителност на живота в световен мащаб и разходите за лечение на пациенти с хронични заболявания с комплексни нужди пораждат необходимостта от преструктуриране на здравните системи...
gecata_maina
0 1
Управленската и бизнес етика в подкрепа на мениджъра за справяне с промяната в здравеопазването 4 стр.

Управленската и бизнес етика в подкрепа на мениджъра за справяне с промяната в здравеопазването

В съвременните условия на дълбоки промени в системата на здравеопазване здравните мениджъри застават лице в лице с множество нови и непознати икономически, политически, социални и технологични проблеми, за които нямат готови решения...
ivan40
0 2
Организация на облагането с ДДС в България 9 стр.

Организация на облагането с ДДС в България

Целта на настоящата разработка е да се разкрият основните аспекти свързани с облагането с данък добавена стойност в България. За постигането на тази цел е необходимо да се разгледат разпоредбите на българското законодателство...
nerven
0 0
Пазар на услугите в здравната дейност 4 стр.

Пазар на услугите в здравната дейност

Стоково – паричните отношения са вътрешно присъщи на модерната икономика, включително и на здравеопазването. Пациентите и здравните заведения купуват лекарства и консумативи, клиентите плащат за здравни услуги, работодателите изплащат парична...
mOn
3 1
 Перспективи за присъединяването на България към Европейския съюз и дали то ще се окаже шок за нас 6 стр.

Перспективи за присъединяването на България към Европейския съюз и дали то ще се окаже шок за нас.

През периода на своето 41-годишно съществуване ЕС се превърна в един от важните фактори в международните отношения не само в Европа, но и в международен мащаб.
gecata_maina
4 0
Управление на времето Снимка на един мой ден 4 стр.

Управление на времето. Снимка на един мой ден

При изработването на "снимка на един мой ден" аз използвах метода на самофотографията. Постарах се да бъда обективна, реално да отчитам отделните дейности, без да минимизирам или максимизирам някоя от тях...
ndoe
11 0
Ефективност на управлението чрез мотивация на персонала като средство за нейното повишаване 71 стр.

Ефективност на управлението чрез мотивация на персонала, като средство за нейното повишаване

Успехът в работата на всяка една организация се дължи най-вече на качеството на човешките ресурси, които тя успява да привлече, запази и развие...
nerven
31 3
Същност на системния подход и неговите приложни аспекти в рамките на педагогическото взаимодействие във висшето медицинско училище 8 стр.

Същност на системния подход и неговите приложни аспекти в рамките на педагогическото взаимодействие във висшето медицинско училище

Системата е съвкупност от компоненти и елеменнти на едно цяло, които се намират в постоянна връзка и взаимодействие по между си и с цялото и имат общи белези и свои специфични характеристики...
mOn
5 0