Материали 1-10 от 59

Анализ на маркетинговата политика на застрахователно дружество 96 стр.

Анализ на маркетинговата политика на застрахователно дружество

На база на формулирането принципи и положения като цяло целта е да се анализира в частност маркетинговата политика на ЗПЗД "Евроинс" АД, както и актуалните проблеми и тенденции....
cblock
0 0
Анализ на застраховка quotЗлополукаquot в дружество 15 стр.

Анализ на застраховка "Злополука" в дружество

Развитието на застраховката датира от средата на XVI в., когато собствениците на кораби започнали да застраховат своите капитани. Първата застрахователна полица "Злополука" е сключена през 1583 г. в Лондон. През средата на XIX в. в Англи
the_magicer
0 0
Същност на застраховката quotГражданска отговорностquot 25 стр.

Същност на застраховката "Гражданска отговорност"

Чрез въвеждането на застраховка "Гражданска отговорност" се съдейства за по-бързо възстановяване на пострадалите и запазване на доходите им на равнището до настъпване на нещастния случай...
gecata_maina
0 0
Последици от реализирането на риска за стопанската единица 12 стр.

Последици от реализирането на риска за стопанската единица

Рискът, както вече беше отбелязано, е вероятностна категория. В този смисъл, най-правилно и обосновано може да се окачестви и измери като вероятност за възникване на вреди...
dannyboy
0 0
Фактори оказващи влияние при определянето на самозадържането 14 стр.

Фактори, оказващи влияние при определянето на самозадържането

Каква част от отговорността, поета от прекия застраховател да бъде задържана за собствена сметка, и колко презастраховане да се "купи", е въпрос за преценка. Всеки застраховател трябва да достигне до...
daniche90
0 0
Сключване и поддържане на презастрахователния договор Мястото на презастрахователния брокер 15 стр.

Сключване и поддържане на презастрахователния договор. Мястото на презастрахователния брокер.

Презастрахователните отношения се пораждат на базата на сключен презастрахователен договор. Презастрахователният договор може да бъде сключен в специализирана презастрахователна компания или при застраховател, който извършва и презастрахователна...
gecata_maina
0 0
Предпоставка за възникване и развитие на презастраховането 12 стр.

Предпоставка за възникване и развитие на презастраховането

Същността на презастраховането, пътищата за неговото развитие, значимостта му и неговото организационно устройство се определят от конкретния етап на обществено-икономическото развитие...
the_magicer
0 0