Материали 1-10 от 3

Делът на видовете застраховки в общото застраховане 12 стр.

Делът на видовете застраховки в общото застраховане

Застраховането е самостоятелна икономическа категория, тъй като то изразява определени икономически отношения. Тези отношения са част от обществените производствени отношения и са свързани с образуването, управлението, съхраняването и разпределението...
mOn
1 2
Тенденции в развитието на животозастраховането 14 стр.

Тенденции в развитието на животозастраховането

В началото на 21 век , макар и с бавен темп на развитие, живтозастраховането в България придобива все по-голяма популярност сред населението. Една от разликите в животозастраховането между България и развитите страни се изразява в отношението към ....
ndoe
15 2