Материали 11-20 от 59

Застраховка quotГражданска отговорностquot за собственици и водачи на МПС 84 стр.

Застраховка "Гражданска отговорност" за собственици и водачи на МПС

Застрахователният пазар се явява важна съставна част от човешката дейност във всяка цивилизована държава, специфичен и сложен сектор от икономиката...
aronn
0 0
Организация счетоводство отчитане и контрол на разчетите с персонала НОИ и НЗОК в застрахователно дружество АД 44 стр.

Организация, счетоводство, отчитане и контрол на разчетите с персонала, НОИ и НЗОК в застрахователно дружество АД

Предмет на дейност на ЗАД е изключително и само застраховането, т.е. застраховане, презастраховане и застраховане и презастраховане...
nerven
0 0
Информационна система в застрахователното дружество 84 стр.

Информационна система в застрахователното дружество

В последните години както в теорията, така и в практиката на застрахователната дейност, ИТ се превърнаха в основно средство за повишаване ефективността на процесите на вземане и реализиране на решения...
aronn
0 0
Експертни оценки по застраховка сгради и домашно имущество 12 стр.

Експертни оценки по застраховка сгради и домашно имущество

Застраховка "Сгради и домашно имущество" покрива щети, нанесени вследствие на пожар, природни бедствия, аварии, кражба, грабеж, злоумишлени действия на трети лица, вкл. вандализъм, взривни устройства и умишлен палеж....
ndoe
0 0
Застраховка quotГражданска отговорностquot на сухопътни транспортни средства 4 стр.

Застраховка "Гражданска отговорност" на сухопътни транспортни средства

Застраховка "Гражданска отговорност" е задължителна в повече от държавите, тъй като чрез нея се гарантират интересите на трети лица (жертви на автопроизшествия)...
lubega
0 0
Авиационно застраховане 10 стр.

Авиационно застраховане

У нас авиационното застраховане започва в самото начало на 60-те години, когато "Булстрад" - Българско външно застрахователно и презастрахователно АД, започва да застрахова държавната и единствена авиокомпания БГА "Балкан&qu
gecata_maina
0 0
СПЕЦИФИКА И ОТЧИТАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ 19 стр.

СПЕЦИФИКА И ОТЧИТАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ

Според Кодекса за застраховането размерът на техническите резерви се изчислява въз основа на стойността на поетите от застрахователя задължения, които се очаква да бъдат изпълнени в бъдеще по влезли в сила застрахователни или презастрахователни договори,
quickJO
3 0