Материали 1-10 от 64

Креативна комуникация 11 стр.

Креативна комуникация

Светът е разнообразна градина, изпълнена с пъстри цветове, сътворена от различните темпераменти, интереси и възможности на хората. Багрите на всяка личност правят живота по-пъстър и интересен. Именно тази цветна феерия е еволюционната сила, която...
cblock
0 0
Убеждаващо въздействие на масмедиите Модел на действие и техники 20 стр.

Убеждаващо въздействие на масмедиите. Модел на действие и техники

Какво е масмедия и убеждаващо въздействие. Видове въздействие. Масмедия и комуникатор. Интернет сайтове като масмедия. Разнообразие в подходите за въздействие и реклама. Аудитория на масмедиите...
gecata_maina
0 1
Предприемаческа журналистика 10 стр.

Предприемаческа журналистика

Онлайн журналистиката е нещо многообразно. тя е променяща се и видоизменяща се. и настъпва постепенно. По-далновидните предприемачи в онлайн индустрията вече са напълно наясно с новите характеристики на потребителите и управляват проектите си...
rusev02
0 1
Анализ на статия от вестник quotКапиталquot На тема Турция свали руски военен самолет на границата със Сирия 10 стр.

Анализ на статия от вестник "Капитал" На тема: Турция свали руски военен самолет на границата със Сирия

Както всички знаем, вече от няколко седмици се говори за открития конфликт, който възникна между Русия и Турция след като турските служби свалиха военен руски самолет на своята граница...
lubega
0 0
Журналистика и медии медиите като quotчетвърта властquot 64 стр.

Журналистика и медии (медиите като "четвърта власт")

Целта е да се обвърже понятийно и практически на базата на анализа връзката на телевизионната журналистика с изкуството и културата. Журналистиката си взаимодейства с властта, и с икономиката...
the_magicer
0 0
Дискриминация по полов и етнически признак в България 15 стр.

Дискриминация по полов и етнически признак в България

Социалната дискриминация (от лат. discriminatio- "правене на разлика") представлява практиката на установяване на всяко по-неблагоприятно третиране или ограничаване, лишаване на лица от законови права, задължения или възможности, на база
the_magicer
0 1