Материали 1-10 от 9

Животновъдни технологии 4 стр.

Животновъдни технологии

ЖИВОТНОВЪДНИ ТЕХНОЛОГИИ В зайцевъдството за основното разплодно стадо се предвижда 1 мъжки заек на 8-10 женски В коя тор е най висок % на сухото вещество кокошки В коя тор се съдържа най-много азот кокошки До колко кг дребните преживни се считат з
mar4elaaa
0 4
Възможност за биологично животновъдство в България 13 стр.

Възможност за биологично животновъдство в България

Животновъдството е първият по значение отрасъл на селското стопанство в българия, тъй като дава 53% от общата селскостопанска продукция през 1998г. то няма сезонен характер, но е силно зависимо от растениевъдството, подсигуряващо храните за животните...
dannyboy
31 0
Методи на развъждане на селскостопански животни 8 стр.

Методи на развъждане на селскостопански животни

Под методи на разваждане се разбира планомернотои съзнателното прилагане на извесни принципи и правила при отглеждане на селскостопанските животни с цел да се запазят, подобрят или създадат нови качества...
gecata_maina
23 0
Основни технологични процеси при производството на българско кисело мляко бяло саламурено сирене и кашкавал 49 стр.

Основни технологични процеси при производството на българско кисело мляко, бяло саламурено сирене и кашкавал

Киселото мляко е млечнокисел продукт, който се получава в резултат на протичането намлечнокисела ферментация в млякото. Два са микроорганизмите, които участват в процеса на ферментация на българското кисело мляко...
ivan40
15 0
Породи овце отглеждани в България Основи на млечното овцевъдство 20 стр.

Породи овце, отглеждани в България. Основи на млечното овцевъдство

Поради многообразната продуктивност (вълна, месо, мляко и кожи) овцете са търсени и предпочитани селскостопански животни. Различните породи овце, които се отглеждат по света, произхождат от диви представители, одомашнени преди новата ера..
admin
34 4