Материали 1-10 от 4

Изследване токсичността бионаличността и антианемичния ефект на фуражната добавка 38 стр.

Изследване токсичността, бионаличността и антианемичния ефект на фуражната добавка

Изследване токсичността, бионаличността и антианемичния ефект на фуражната добавка железен комплекс на метионина при лабораторни животни и прасета...
gecata_maina
0 0
Контрол и преценка на възпроизводителната размножителна продуктивност на говедата 31 стр.

Контрол и преценка на възпроизводителната (размножителна) продуктивност на говедата

Голямата концентрация на животни във фермите, високата млечност, ограничената или пълната липса на движение и някой други стресови фактори влияят отрицателно върху много функции на животните, включително и възпроизводителната...
ivan40
11 0
Хранене на крави 13 стр.

Хранене на крави

За получаване на висока продуктивност, за поддържане на нормалната разплодна дейност и здраве е необходимо кравите да бъдат правилно хранени. За нормално хранене се изготвят дажби. Съставянето на дажбите включва 3 основни дейности....
admin
7 0