Материали 1-10 от 10

Карнавалите 25 стр.

Карнавалите

Карнавалът в Ница. Фестивалът в Ница е един от най-популярните във Франция, заради битката с цветя от 1830 г. Карнавал на цветята в Ница е едно от най-важните зимни събития на френската ривиера....
ivan40
7 0
Каракачаните - произход бит и култура 20 стр.

Каракачаните - произход, бит и култура

Каракачаните населяват Балканите от хилядолетия. В една от най-разпространените и актуални научни теории се развива тезата, че първоначално те са живели в областта Пинтос на Средна Гърция и по-точно - в планинския масив Аграфа..........
dannyboy
7 2
Етнически малцинствени общности в България 3 стр.

Етнически малцинствени общности в България

Българските земи се намират в регион, граничен за две световни религии – християнството и исляма. Миграционната динамика, предизвикана от перманентните преселения на народите, не е стихвала тук през различните исторически епохи...
ndoe
7 1
Решаване на конфликти в училище в мултиетническа среда 7 стр.

Решаване на конфликти в училище в мултиетническа среда

Това неминуемо води до увеличаване на проблемите във възпитанието и обучението, които са свързани с резките промени в изискванията към личността от страна на обществото в страната и глобална Европа.
messi
2 0
Обреди и обреден фолклор 17 стр.

Обреди и обреден фолклор

Обредната система на всеки народ е съществена съставка на онези елементи от неговата култура, които в най-силна степен съхраняват етническото му самосъзнание и способствуват за неговото историческо развитие и самосъхранение...
lubega
6 0
Малцинствата в България 4 стр.

Малцинствата в България

Млацинствата са се появоли след като са се остановили границите на три разпаднали се империи. Така се появява проблема "малцинство" като проблем на международните отношения. Сключени са редица договори между Суюзените и Сдружени Сили и национал
ndoe
6 0