Материали 1-10 от 16

Сигурност и духовност 3 стр.

Сигурност и духовност

Сигурността е всеобща същност и съществуване на материалния и духовния свят, във всички форми на проявление. Тя може да се включи в системата от най-важните философски категории като движение, пространство, време, енергия, информация и е всеобщо...
messi
0 0
Празнично-календарна система на Балканите 8 стр.

Празнично-календарна система на Балканите

Проблемите, свързани с взаимодействието и адаптацията между езичеството и християнството в сферата на традиционната култура и в частност на митологията и календарно-празничната система, са предизвикали винаги силен изследователски интерес в етнологията...
messi
0 0
Бит култура и обичаи на етническите групи в България 19 стр.

Бит, култура и обичаи на етническите групи в България

Етнос - буквално преведено от гръцки племе, народ. Под етнос се разбира човешка общност, формирала се на обща територия, общ език, икономически връзки, бит, култура, символни знаци и др...
gecata_maina
43 3
История бит традиции и обичаи на циганския етнос 31 стр.

История, бит, традиции и обичаи на циганския етнос

1.Произход и местообитание 2.Експанзия – разселване, миграции 3.Население 4.Общество 5.Бит и култура 6.Занаяти 7.Ромите - процъфтяваща малцинствена група в сърцето на застаряваща Европа ...
nezabravima
3 1