Материали 1-10 от 5

Категория и понятие на етиката 13 стр.

Категория и понятие на етиката

Изучаването на етиката формира у човека способността да разсъждава, анализира и съпоставя ценностите, идеалите и образците, да преосмисля значимостта на ценностите и ценностната си ориентация, съобразно конкретните социални и обществени реалности....
admin
4 1
Проблеми на приложната етика 12 стр.

Проблеми на приложната етика

Терминът "етика" за първи път е използван от Аристотел от латинския етос, ма две значения. Първото се отнася до нравите, а второто засяга характера на човека и неговата предразположеност. Аристотел замисля етиката като философия...
ivan40
8 0
Приоритети на социалната ни политика и нейните социално-педагогически решения и приложение в социално-педагогическата практика 4 стр.

Приоритети на социалната ни политика и нейните социално-педагогически решения (и приложение в социално-педагогическата практика)

Работата съдържа анализ на политиката по сигурността, социалното подпомагане и социалните услуги, и политиките по доходите и общественото осигуряване
trifonp
0 0