Материали 1-10 от 4

Примери за използване на аналитичните епидемиологични проучвания в клиничната практика 9 стр.

Примери за използване на аналитичните епидемиологични проучвания в клиничната практика

Епидемиологията е здравеопазната наука. Това произтича от нейната същност като научен подход, приложим за разрешаването на здравните проблеми в дадена общност. В съдържанието на епидемиологията се включват два основни аспекта...
rusev02
20 2
Медицина базирана на доказателства 9 стр.

Медицина базирана на доказателства

Терминът Медицина основана на доказателства е въведен още през XVIII в. Отново в края на XX век във връзка с проблемно-ориентираното обучение, се обосновава вземането на решение да става въз основа на доказателства от епидемиологичните проучвания....
mOn
21 3