Материали 1-10 от 3

Формиране на цените на ее в България 4 стр.

Формиране на цените на ее в България

Добавката за "зелена енергия" има за цел справедливо разпределение на по- високите разходи за производство на електрическа енергия от веи спрямо разходите за енергия от конвенционалните централи...
ivan40
12 0
Проектиране на силова и осветителна уредба на производствен обект 41 стр.

Проектиране на силова и осветителна уредба на производствен обект

Осветителното тяло е съвкупност от светлинен източник и устройства за неговото закрепване, включване към мрежата и други. Те имат предназначението да преразпределят светлинния поток на лампите и да го насочват в желана посока...
gecata_maina
21 2