Материали 1-10 от 1

Вятърно-соларни хибридни системи 32 стр.

Вятърно-соларни хибридни системи

Продължаващият и задълбочаващ се енергиен дефицит на изкопаеми горива по света нараства. Увеличава се икономическата зависимост на европейските държави от страните износители на петрол, природен газ и други дефицитни първични енергоизточници...
loli
6 2