Материали 1-10 от 13

СЛЪНЧЕВА ЕНЕРГИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА И СТУД 37 стр.

СЛЪНЧЕВА ЕНЕРГИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА И СТУД

Слънчевата константа се дефинира като количеството слънчева енергия, W/m², която пада по нормала от външната част на атмосферата ( от Космоса ) по средно разстояние между Слънцето и Земята.
aronn
9 0
Запознаване с основните принципи за изграждане на фотоволтаични системи 4 стр.

Запознаване с основните принципи за изграждане на фотоволтаични системи

Фотоволтаична система 1000 W се състои от 8 модула тип KC125GHT-2.Всички модули са свързани в схема 2 стринга х 4 модула .(фиг.11).Система е стационарна с постоянен ъгъл на наклона 35 о ,като носещата
aronn
5 0
Вятърно-соларни хибридни системи 32 стр.

Вятърно-соларни хибридни системи

Продължаващият и задълбочаващ се енергиен дефицит на изкопаеми горива по света нараства. Увеличава се икономическата зависимост на европейските държави от страните износители на петрол, природен газ и други дефицитни първични енергоизточници...
loli
6 2
Енергийни ресурси Възобновяеми енергийни източници 13 стр.

Енергийни ресурси. Възобновяеми енергийни източници

20-ти век отбеляза много бързо (около 20 пъти) нарастване на използването на органични горива. Сега по-голяма част от електроенергията (почти 80%) се произвежда при изгарянето на различни видове изкопаеми енергоизточници, на първо място, нефт, газ и въгли
ndoe
4 0