Материали 1-10 от 1

Емпирично социологическо проучване на тема quotИзследване на структурата на фирмената култура във фирма от Айтос - ценности герои символиquot 23 стр.

Емпирично социологическо проучване на тема "Изследване на структурата на фирмената култура във фирма от Айтос - ценности, герои, символи"

Тема, цели и задачи на емпиричното социологическо изследване. Фирмената култура като обект на социологическо изучаване. Понятиен апарат на емпиричното социологическо изследване...
gecata_maina
0 0