Материали 1-10 от 10

Защитни мероприятия при аварии в АЕЦ 4 стр.

Защитни мероприятия при аварии в АЕЦ

Независимо от постоянно нарастващата надеждност и безопасност на ядрените реактори, авариите в Чернобил и Фукушима показват, че е необходимо да се повишат знанията и да се изграждат навици за защита и самозащита при създаване на радиационна обстановка....
cblock
0 0 0
Инфекции на кожата у новороденото Пиодермия 14 стр.

Инфекции на кожата у новороденото. Пиодермия

Кожните заболявания са чести и засягат 25% от населението. Кожната заболеваемост в детска възраст заема 4 място след заболяванията на дихателната, нервната система, заразните и паразитни заболявания...
ndoe
5 1 0
Планировка и устройство на лечебно-профилактичните заведения 12 стр.

Планировка и устройство на лечебно-профилактичните заведения

Хигиенни изисквания. Входно-изходните и комуникационните елементи на болничната сграда - входове, стълбища и асансьори, трябва: да позволяват лесно пренасяне на болните с носилка, на храната, материалите и апаратурата...
lubega
8 0 0
Хигиена на лечебно-профилактичните заведения 6 стр.

Хигиена на лечебно-профилактичните заведения

Хигиенните изисквания към лечебно-профилактичните заведения (ЛПЗ) са предмет на изучаване и разработване от болничната хигиена (хигиена на лечебно-профилактичните или на здравните заведения)....
ivan40
7 1 0