Материали 1-10 от 31

Лекции по микроикономика 20 стр.

Лекции по микроикономика

Предмет на микроикономиката – икономиката се обособява като самостоятелна наука от общия философски възглед за света едва през XVII век. Първите зачатаци на икономическите знания обаче водят началото си от древността...
messi
22 2