Материали 1-3 от 3

Икономика на хотела и ресторанта 64 стр.

Икономика на хотела и ресторанта

Хотелиерството е стопанска дейност, с помощта на която се предоставят срещу заплащане услуги, свързани с пребиваването и подслоняването за сравнително кратко време в хотелиерски заведения на местни и чуждестранни посетители(определение на Елена Атанасова)
karinamv
0 0 0