Материали 1-10 от 10

Възможности за усъвършенстване на превантивен и последващ контрол в инспектората на НОИ 92 стр.

Възможности за усъвършенстване на превантивен и последващ контрол в инспектората на НОИ

Целта на социалната политика и политиката за заетост на ЕС е насърчаване на заетостта, по-добър живот и условия на труд, адекватно равнище на социална защита, социален диалог, развитие на човешките ресурси с цел осигуряване на постоянно високо ниво на зае
messi
0 0 0
Сензор за наклон Tilt Sensor 27 стр.

Сензор за наклон (Tilt Sensor)

Tilt sensor-a или сензор за наклон е инструмент, който се използва за измерване на наклона в множество оси на референтната равнина. Сензорът измерва положението на накланяне спрямо гравитацията и се използва в много приложения. Те са малки, евтини и лесн
messi
0 0 0
САМООЦЕНКАТА НА ЛИЧНОСТТА 21 стр.

САМООЦЕНКАТА НА ЛИЧНОСТТА

Самооценката е основен компонент на самосъзнанието. Самосъзнанието е основна предпоставка за самовъзпитанието на личността. Основната предпоставка за успешното протичане на самовъзпитанието е наличието у подрастващите на самосъзнание.
messi
0 0 0
Комуникация на работното място 8 стр.

Комуникация на работното място

Общуването е един от най-важните процеси, който всеки човек непрекъснато използва. Комуникацията е постоянен процес във всяка трудова организация и може да се появи между всяка група от работници. В трудова среда тя приема множество форми, например писмен
messi
0 0 0