Материали 41-50 от 43

Същност на системния подход и неговите приложни аспекти в рамките на педагогическото взаимодействие във висшето медицинско училище 8 стр.

Същност на системния подход и неговите приложни аспекти в рамките на педагогическото взаимодействие във висшето медицинско училище

Системата е съвкупност от компоненти и елеменнти на едно цяло, които се намират в постоянна връзка и взаимодействие по между си и с цялото и имат общи белези и свои специфични характеристики...
mOn
5 0