Материали 31-40 от 43

Здравен проект Изграждане на център за психологическа подкрепа 13 стр.

Здравен проект "Изграждане на център за психологическа подкрепа"

Българското общество често си затваря очите в опит да игнорира един или друг проблем, като този за психичното здраве на болните от рак. Напоследък политиката на държавата в областта на здравеопазването е хаотична и то системно се лишава от адекватно...
gecata_maina
2 3
Патоанатомия 66 стр.

Патоанатомия

Патологията е учение за болестните прояви, за болестно променените функции и анатомична структура в организма. Включително и знанията за причините за предпазването и за лечението на болестите...
mOn
26 0
Ефективност на управлението чрез мотивация на персонала като средство за нейното повишаване 71 стр.

Ефективност на управлението чрез мотивация на персонала, като средство за нейното повишаване

Успехът в работата на всяка една организация се дължи най-вече на качеството на човешките ресурси, които тя успява да привлече, запази и развие...
nerven
31 3
Методическа разработка за извършване на клизма 18 стр.

Методическа разработка за извършване на клизма

Генерална цел: на базата на новите усвоени знания,теоретични и практически умения и навици, всеки студент в края на занятието да владее алгоритъма за извършване на очистителна и солена клизма,съобразно минималното изискуемо ниво на компетентност...
nezabravima
35 2
Депривация 5 стр.

Депривация

Депривацията е термин, който днес широко се използва в психологията и медицината. Депривация (от латински deprivatio – лишаване, загуба) е такова психическо състояние, възникващо в резултат на ограничаване на човека от удовлетворяване на своите основни...
ivan40
8 0
Темперамент 8 стр.

Темперамент

Темпераментът е особеност на личността, която се характеризира с изключително устойчиви свойства на психиката. темпераментът се характеризира с бързината, съответно бавността в протичането на психичните процеси, характеризира се и с бързината...
ivan40
7 0