Материали 1-1 от 1

Регулиране на скоростта на въртене на двигател за постоянен ток с независимо възбуждане по системата генератор двигател с обратни връзки 4 стр.

Регулиране на скоростта на въртене на двигател за постоянен ток с независимо възбуждане по системата генератор – двигател с обратни връзки

Регулирането на скоростта под номиналната се осъществява чрез изменение на напрежението на захранвания генератор, а над номиналната чрез изменение на потока на възбуждане на двигателя.
messi
3 1 0