Материали 1-10 от 10

Защита на системите за управление на бази данни 26 стр.

Защита на системите за управление на бази данни

Почти невъзможно е да преувеличим със сериозността на проблема, свързан със защитата на бази данни. Има милиарди случаи на компрометирана информация през последните няколко години и повечето от тях са докладвани от сървъри на бази данни.
messi
0 1 0
Технология на машиностроителните материали 267 стр.

Технология на машиностроителните материали

Това е учебник, който се използва от повече от 30 години за изучаване на дисциплината, за пръв път е достъпен в doc. формат,което доста може да улесни неговото използване.
kokimbo
0 2 0
Волеви качества при оцеляване в ексртемални ситуации 12 стр.

Волеви качества при оцеляване в ексртемални ситуации

Ситуацията е обективна проява на определен комплекс условия на обществената и природната среда и изисква отношение и действие на оказателите се в нея личности....
lubega
0 0 0
Измерване на температура 13 стр.

Измерване на температура

Стъклени течностни термометри. При тях се използва относителното разширение на течността, която се намира в резервоара. Основната част на термометричната течност се намира в кълбовиден или цилиндричен резервоар, който е...
nerven
0 1 0
Управление възбуждането на корабните генератори Структура и особености на системите за възбуждане 4 стр.

Управление възбуждането на корабните генератори. Структура и особености на системите за възбуждане.

Автоматичното регулиране на възбуждането на СГ е необходимо за подобря-ване на експлоатационнихе характеристики и динамичните свойства на КЕС...
rusev02
8 0 0