Материали 1-10 от 2

Ролята на Шенгенската информационна система в контрола на миграционните потоци 19 стр.

Ролята на Шенгенската информационна система в контрола на миграционните потоци

В Европейския съюз живеят все повече хора, дошли отвъд неговите граници. Част от тях търсят по-добро бъдеще, а друго са подгонени от военни действия, политически преследвания или природни бедствия.
messi
0 0
Компетентни органи по установяване на конфликт на интереси Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество органи по избора и назначаването инспекторати 18 стр.

Компетентни органи по установяване на конфликт на интереси: Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество; органи по избора и назначаването; инспекторати

Конфликтът на интереси е материя, която е законово регламентирана в България с влизане в сила на 1.01.2009 г. на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси /ЗПУКИ/.
messi
0 0