Материали 1-8 от 8

ИЗИСКВАНИЯ на ВУСИ- Пловдив към съдържанието оформлението представянето и защитата на дипломна работа за ОКС Бакалавър 8 стр.

ИЗИСКВАНИЯ на ВУСИ- Пловдив, към съдържанието, оформлението, представянето и защитата на дипломна работа за ОКС "Бакалавър"

До разработката на дипломна работа се допускат студентите, които имат среден успех от цялото следване минимум много добър (4,50).
messi
0 2 0
АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО 59 стр.

АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

С помощта на финансовия анализ не само може да се разкрие фактическото финансово състояние на предприятието и да се набележат подходящи управленски решения за неговото подобряване, но и да се оцени мястото на предприятието на пазара, като обем продукция и
messi
0 0 0
Организация и тактика при провеждане на операции за противодействие на тероризма 24 стр.

Организация и тактика при провеждане на операции за противодействие на тероризма

Значимостта на настоящия коментар се обуславя от все по-нарастващата уязвимост на съвременното общество, в следствие на възникващите асиметрични заплахи. Международният тероризъм
messi
0 0 0
Ролята на Шенгенската информационна система в контрола на миграционните потоци 19 стр.

Ролята на Шенгенската информационна система в контрола на миграционните потоци

В Европейския съюз живеят все повече хора, дошли отвъд неговите граници. Част от тях търсят по-добро бъдеще, а друго са подгонени от военни действия, политически преследвания или природни бедствия.
messi
0 0 0
Компетентни органи по установяване на конфликт на интереси Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество органи по избора и назначаването инспекторати 18 стр.

Компетентни органи по установяване на конфликт на интереси: Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество; органи по избора и назначаването; инспекторати

Конфликтът на интереси е материя, която е законово регламентирана в България с влизане в сила на 1.01.2009 г. на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси /ЗПУКИ/.
messi
0 1 0