Материали 1-10 от 10

Профилактика на зъбния кариес по време на бременността хранителна профилактика флуорна профилактика грижи за оралното здраве на бременната 12 стр.

Профилактика на зъбния кариес по време на бременността – хранителна профилактика, флуорна профилактика, грижи за оралното здраве на бременната

Целта на денталната профилактика е да се запази оралното здраве на индивида чрез предотвратяване и контрол на оралните заболявания.
messi
0 0 0
ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕЛЕКТРОННО ЗДРАВНО ДОСИЕ НА ДЕЦАТА В КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНО-ЗДРАВНИ УСЛУГИ СВЕТА ПЕТКА ГРПЛОВДИВ 14 стр.

ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕЛЕКТРОННО ЗДРАВНО ДОСИЕ НА ДЕЦАТА В КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНО-ЗДРАВНИ УСЛУГИ ”СВЕТА ПЕТКА” ГР.ПЛОВДИВ

Чрез въвеждане на електронно здравно досие на всяко дете, може да се проследи физическото развитие от медицинските сестри и да се съпостави с нормите приети за възрастта.
messi
0 0 0
тема Анализ на Специализирана Болница за Активно Лечение по Акушерство и Гинекология - СЕЛЕНА ООД гр Пловдив 17 стр.

тема ”Анализ на Специализирана Болница за Активно Лечение по Акушерство и Гинекология - СЕЛЕНА” ООД – гр. Пловдив

Мисията на болницата е оказване на качествена и достъпна специализирана акушеро-гинекологична болнична помощ на пациентите и чрез тях на техните близки, като провежда профилактични, диагностични, лечебни и рехабилитационни мероприятия.
messi
0 0 0
Въвеждане на програма за насърчаване на кърменето на новородените в Отделение занедоносени деца при МБАЛ Ниа МедООД гр Стара Загора 10 стр.

Въвеждане на програма за насърчаване на кърменето на новородените в Отделение за недоносени деца при МБАЛ „Ниа Мед“ООД гр. Стара Загора

У нас не се прави нищо за да се подготви жената за кърмене. Все повече се увеличава процента на децата на изкуствено хранене. Това е така не защото майките нямат желание да кърмят бебетата си, а защото не знаят как да го направят.
messi
0 0 0
Закупуване на Ехокардиограф за нуждите на ВО към МБАЛ грЗлатоград 15 стр.

Закупуване на Ехокардиограф за нуждите на ВО към МБАЛ гр.Златоград

Обезпокоителен е факта ,че напоследък се наблюдава подмладяване на някои заболявания като Артериалната хипертония и тенденция към нарастване на разпространението и.
messi
0 0 0
 УПРАВЛЕНИЕ НА ПОВЕДЕНИЕТО НА ПЕРСОНАЛА В ЗДРАВНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ГРАД КАРЛОВО 49 стр.

УПРАВЛЕНИЕ НА ПОВЕДЕНИЕТО НА ПЕРСОНАЛА В ЗДРАВНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ГРАД КАРЛОВО

Поради своята уникалност,здравеопазването има нелеката задача да отговори едновременно на високите изисквания на обществото за хуманност,достъпност
messi
0 0 0
УПРАВЛЕНИЕ НА ПОВЕДЕНИЕТО НА ПЕРСОНАЛА В ЗДРАВНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ 81 стр. очаква одобрение

УПРАВЛЕНИЕ НА ПОВЕДЕНИЕТО НА ПЕРСОНАЛА В ЗДРАВНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ

На управлението на персонала в здравните организации трябва да се гледа едновременно като на политически приоритет и политически инструмент, обвързан с националния интерес за осигуряване на ефективно здравеопазване в съответствие с достиженията на европей
messi
0 0 0
Разкриване на CADCAM център към Самостоятелна медико-техническа лаборатория Keep Smiling гр Пловдив 22 стр.

Разкриване на CAD/CAM център към Самостоятелна медико-техническа лаборатория „Keep Smiling“, гр. Пловдив

Непрекъснатото развитие на CAD/CAM технологиите се постига на базата на години интензивна изследователска работа и разработки от страна на науката и денталната индустрия.
messi
0 0 0