Материали 1-10 от 7

Oсновни икономически проблеми 7 стр.

Oсновни икономически проблеми

Едно от основните предизвикателства, стоящо пред страната ни в процеса на установяване на пазарни отношения между икономическите агенти и задълбочаващите се процеси на глобализация и интеграция, е преодоляването...
messi
8 1
Ловен туризъм в гр тетевен 11 стр.

Ловен туризъм в гр. тетевен

”Ако не бях дошъл в Тетевен и аз щях да бъда чужденец на майка България. Вашият край е пълен с толкоз прелести, че аз съм слисан. Ходил съм в Швейцария и из други места на Европа, но не съм виждал по-вълшебен край” (Иван Вазов)...
mOn
15 2
Бизнес комуникация 18 стр.

Бизнес комуникация

Бизнес комуникациите се свързват с умението да общуваме във всичко и сфери на обществено политическия културния и икономически живот в страната. Най-общо това е комуникиране или връзки на управлението и индивидуалните разговори. Най-важното в...
mOn
11 0