Материали 1-8 от 8

Българският народен танц в допълнителната дейност на детска градина 92 стр.

”Българският народен танц в допълнителната дейност на детска градина”

Известно е ,че танците въздействат и върху психическото състояние на подрастващите. Това се дължи на преживените емоции, удовлетвореността , която предава танцът на детето.
messi
0 0 0
ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРОСТРАНСТВОТО В ПЕЙЗАЖА ЧРЕЗ ЦВЕТОВЕТЕ КАТО ИЗРАЗНО СРЕДСТВО ОТ УЧЕНИЦИ в ПЕТИ ШЕСТИ КЛАС 164 стр.

„ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРОСТРАНСТВОТО В ПЕЙЗАЖА ЧРЕЗ ЦВЕТОВЕТЕ КАТО ИЗРАЗНО СРЕДСТВО ОТ УЧЕНИЦИ в ПЕТИ – ШЕСТИ КЛАС”

Със смяната на социално-икономическата система в България настъпват изменения по цялата верига от връзки и социални зависимости в начина на живот.
messi
0 0 0
БЪЛГАРСКИЯТ НАРОДЕН ТАНЦ В ДОПЪЛНИТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО МУЗИКА В ДЕТСКА ГРАДИНА 113 стр.

БЪЛГАРСКИЯТ НАРОДЕН ТАНЦ В ДОПЪЛНИТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО МУЗИКА В ДЕТСКА ГРАДИНА

Съвременните тенденции във възпитанието поставят необходимостта от търсене на такива методи и подходи на работа, които до решават комплексно задачите за формирането на здравната, двигателната и познавателната активност на децата.
messi
0 0 0
ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРОСТРАНСТВОТО В ПЕЙЗАЖА ЧРЕЗ ЦВЕТОВЕТЕ КАТО ИЗРАЗНО СРЕДСТВО ОТ УЧЕНИЦИ В ПЕТИ ШЕСТИ КЛАС 311 стр.

ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРОСТРАНСТВОТО В ПЕЙЗАЖА ЧРЕЗ ЦВЕТОВЕТЕ КАТО ИЗРАЗНО СРЕДСТВО ОТ УЧЕНИЦИ В ПЕТИ – ШЕСТИ КЛАС

ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД / Цветът в картинното пространство се използва не само за създаване на определена атмосфера, но художниците често го използват абсолютно свободно, въплъщавайки чрез него собствените си нови идеи и планове
messi
0 0 0
Безнадзорни деца Проблеми и план за защита 13 стр.

Безнадзорни деца. Проблеми и план за защита

Безнадзорно дете е всяко лице ненавършило 18 год. оставено без грижата на родителите или лицата, които ги заместват, с което се създава опасност за неговото психическо и физичиско развитие....
ivan40
2 0 0