Материали 1-10 от 10

Моделиране на нелинейности в MATLAB 54 стр.

Моделиране на нелинейности в MATLAB

Нелинейна САР- това е система в чиято структура се съдържа поне едно нелинейно звено. За да функционира всяка една система за автоматично управление (САУ), тя се характеризира с множество променливи, които са разделени в различни класове:
messi
0 0 0
Симулиране движенита на електромобил задвижван със синхронен двигател с постоянни магнити 73 стр.

“Симулиране движенита на електромобил задвижван със синхронен двигател с постоянни магнити”

Непрестанно нарастващото потребление на петрол и масовата психоза с т. нар. [1]"глобално затопляне" са два фактора, които безспорно влияят в огромна степен върху съвременната промишленост.
messi
0 0 0
ОСОБЕНОСТИ В ПОВЕДЕНИЕТО И НАГЛАСИТЕ НА ЯПОНСКИТЕ ТУРИСТИ ПРИ ИЗБОР И ПОСЕЩЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ КАТО ТУРИСТИЧЕСКА ДЕСТИНАЦИЯ 94 стр.

“ОСОБЕНОСТИ В ПОВЕДЕНИЕТО И НАГЛАСИТЕ НА ЯПОНСКИТЕ ТУРИСТИ ПРИ ИЗБОР И ПОСЕЩЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ КАТО ТУРИСТИЧЕСКА ДЕСТИНАЦИЯ”

България и Япония са туристически страни. Въпреки това туристическият обмен между тях е малък и все още недобре изследван.
messi
0 0 0
Организация на туристическата дейност в Астрал Холидейз АД 45 стр.

Организация на туристическата дейност в „Астрал Холидейз АД“

Икономиката на туризма, от една страна, изучава общите икономически закономерности на развитието на икономиката, а от друга страна – особения вид човешка дейност
messi
0 0 0
 Анализ и синтез на цифрови електромеханични системи 23 стр.

“ Анализ и синтез на цифрови електромеханични системи ”

Включването на микрокомпютър позволява да се реализират системи ,чиито функции се определят от начина и степента на обработка на сигналите и респективно данните и начина и степента на участи на микрокомпютъра в управлението на процесите.
messi
0 0 0
ПРОУЧВАНЕ ВЪРХУ ФАКТОРИ ЗА МОТИВАЦИЯ НА ПЕРСОНАЛА В ХОТЕЛИЕРСТВОТО чернова 81 стр.

„ПРОУЧВАНЕ ВЪРХУ ФАКТОРИ ЗА МОТИВАЦИЯ НА ПЕРСОНАЛА В ХОТЕЛИЕРСТВОТО” /чернова/

Поради своята уникалност хотелиерството има нелеката задача да отговори едновременно на високите изисквания на обществото за хуманност, достъпност, висока ефективност
messi
0 0 0
Комплексни топлотехнически изчисления на жилищна сграда 39 стр. очаква одобрение

Комплексни топлотехнически изчисления на жилищна сграда

Това налага изграждане на устойчива енергийно-ефективна среда на принципа - намаляване на топлозагубите през ограждащите елементи на сградата.
messi
0 0 0