Материали 71-80 от 633

Запознаване на децата от предучилищна възраст с музикалната култура и обичаи на различните етноси в нашата страна 23 стр.

Запознаване на децата от предучилищна възраст с музикалната култура и обичаи на различните етноси в нашата страна

Курсова работа по теория и методика на музикалното възпитание в ДГ. Музикалното изкуство в празниците и развлеченията...
aronn
0 0
Курсова работа по цитология 6 стр.

Курсова работа по цитология

Курсовата работа съдържа четири теми: "Единна мембранна система на еукариотната клетка."; "Клетъчна енергетика – синтез на АТФ в митохондриите и фотосинтеза."; "Функции на ядрото."; "Мит
messi
0 1
Структури в C++ 12 стр.

Структури в C++

В някои от задачите по програмиране се налага съхраняване на няколко характеристики за един и същ обект. Например, ако трябва да се обработват данни за един ученик, е необходимо да се съхранява името му, неговия среден успех, ръст, тегло, клас...
ivan40
0 0
Парников ефект 8 стр.

Парников ефект

Какво е парников ефект. Прични за глобалното затопляне. Газове, предизвикващи парниковия ефект. Десет пророчества за глобалното затопляне. Последствия от климатичните изменения. Мерки срещу парниковия ефект. Протоколът от Киото...
daniche90
0 3