Материали 61-70 от 633

Образование и развитие Теории за развитието 6 стр.

Образование и развитие. Теории за развитието.

Образованието е продукт и фактор за развитието на човешкото общество. И образованието, и науката са едни от най- важните области на социалната дейност. Развитието е общо свойство на природата, обществото и човешката личност...
dannyboy
0 0
Програма quotСократquot 10 стр.

Програма "Сократ"

СОКРАТ е най-голямата образователна програма на Европейската общност и обхваща около 30 европейски страни. Програмата е предназначена да допринася за развитието на образованието и за създаването на отворена европейска област, за сътрудничество във...
the_magicer
0 0
Анализ на журналистически текст 9 стр.

Анализ на журналистически текст

Анализ на статия от вестник "Труд", според критериите за оценка на езиков текст, теманична стуктура на статията, извеждане на лексико-тематичните полета и номинатични вериги. Накрая има терминологичен речник...
cblock
0 0
Предприятието - първична структурна единица 12 стр.

Предприятието - първична структурна единица

В условията на пазарната икономика и присъединяването на нашата страна към Европейския съюз налагат съществени промени в структурата, функциите и управлението на стопанската дейност на фирмите и предприятията в националното стопанство...
dannyboy
0 1