Материали 41-50 от 633

Регионални стратегии за социално развитие Областната стратегия за социално развитие 4 стр.

Регионални стратегии за социално развитие. Областната стратегия за социално развитие

Областната стратегия дава представа за целите, които ще бъдат постигнати и промяната, която ще настъпи в живота на хората, ползващи социални услуги. В дългосрочен план областната стратегия за социални услуги цели да превърне дадената област...
ivan40
0 0
Консулство и империя в Франция 1799-1815 3 стр.

Консулство и империя в Франция 1799-1815

Преврата, от 18 брюмер, успява напълно, поради намесата на армията. За да узакони властта на 3-те консула и свалянето на директорията, ген. Бонапарт нарежда изготвянето на нова конституция, която е приета през 1800г...
daniche90
0 0
Готовност на студентите специалност quotСоциални дейностиquot и quotСоциални грижиquot за работа в Дневни центрове за хора с увреждания 11 стр.

Готовност на студентите специалност "Социални дейности" и "Социални грижи" за работа в Дневни центрове за хора с увреждания

Обучителният процес предполага придобиване и (или усъвършенстване на специалните знания и умения в социално-законодателната сфера по пътя на използване на собствения опит на участниците и провокирането на активно общуване между тях от страна на водещия...
gecata_maina
0 0
Мотивация на ученето 2 стр.

Мотивация на ученето

Изследванията през последното десетилетие и наблюденията на училищната практика недвусмислено сочат тенденцията на непрекъснатото намаляване на мотивацията и интереса към учебно-познавателната дейност.
maeli
0 0