Материали 1-4 от 4

Съобщителна техника АД 11 стр.

“Съобщителна техника” АД

Описание на конкретна длъжност (длъжностна характеристика) като изберете една от следните позиции – директор “Връзки с обществеността”; бизнес анализатор; специалист по “Маркетинг и комуникации”, експерт по набиране и подбор.
messi
0 0 0
Инвестиционен проект за създаване на лицензиран търговец за продажба на електрическа енергия на крайни потребители в България 132 стр.

Инвестиционен проект за създаване на лицензиран търговец за продажба на електрическа енергия на крайни потребители в България

Либерализацията е необратим процес, като следва директивите в „Трети енергиен либерализационен пакет“ на ЕС, който се отнас се до търговията с електроенергия и природен газ.
messi
0 0 0
Iзчисляване корпоративния данък 10 стр.

Iзчисляване корпоративния данък

Корпоративният данък заема традиционно важно място в политическия дебат. Всъщност, неговата фискална тежест не е голяма. През последните години относителният му дял в българските данъчни приходи е около 10%, което е около 2 -3% от БВП, при това с ясно изр
messi
0 0 0
Характеристика на франчайзинга и видово многообразие 10 стр.

Характеристика на франчайзинга и видово многообразие

Концепцията за франчайзинга произхожда в Средновековна Европа, където е действала техниката на предоставяне на привилегия на дадени лица за събиране на данъци на определена територия
messi
0 1 0