Материали 1-10 от 162

ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕЛЕКТРОННО ДОСИЕ ЗА ПАЦИЕНТИ НА СБАЛАГ СЕЛЕНА ООД ГРАД ПЛОВДИВ 22 стр.

ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕЛЕКТРОННО ДОСИЕ ЗА ПАЦИЕНТИ НА СБАЛАГ „СЕЛЕНА“ ООД, ГРАД ПЛОВДИВ

Мисия на електронното управление на Република България е ускорено изграждане и развиване на електронно здравеопазване. Настоящият проект е свързан с внедряване на модерна и практична медицинска информационни система в СБАЛАГ „Селена“.
messi
0 0
Експериментални епидемиологични проучвания Рандомизирани клинични изпитания Приложение на интервеционните епидемиологични проучвания в клиничната медицина и общественото здраве 10 стр.
Здравно възпитание 9 стр.

Здравно възпитание

В условията на динамични социално- икономически процеси в обществения живот и непрестанно развиващи се технологии необходимостта от съвременна, актуална и изчерпателна информация за фактите и събитията от заобикалящата ни действителност се явяват съществе
sqlll
0 2