Материали 1-10 от 159

Експериментални епидемиологични проучвания Рандомизирани клинични изпитания Приложение на интервеционните епидемиологични проучвания в клиничната медицина и общественото здраве 10 стр.
Здравно възпитание 9 стр.

Здравно възпитание

В условията на динамични социално- икономически процеси в обществения живот и непрестанно развиващи се технологии необходимостта от съвременна, актуална и изчерпателна информация за фактите и събитията от заобикалящата ни действителност се явяват съществе
sqlll
0 1