Материали 1-10 от 2113

Управление на ценообразуването в търговията 314 стр.

Управление на ценообразуването в търговията

Договорно и фирмено ценообразуване, организация на фирменото ценообразуване, определяне на разходите за фирменото ценообразуване, потребителите като основен фактор във фирменото ценообразуване, цените на конкурентите като фактор....
gecata_maina
26 4
Теми за държавен изпит по публична администрация 280 стр.

Теми за държавен изпит по публична администрация

Развитие и природа на публичната администрация. Характеристики на публичната администрация. Специфики в дейността на публичната и бизнес администрацията. Съвременни аспекти на публичната администрация...
admin
51 3
Стратегически мениджмънт 276 стр.

Стратегически мениджмънт

Добрата комуникация предполага свободно изразяване и изслушване на мненията и е в основата на разпространяването на корпоративната визия, култура и ценности. За да могат служителите да се почувстват като част от нещо голямо и да придобият...
admin
9 2